نگاهی بر متن ارسالی شهرداری زیراب بر علیه گزارش سایت سوادکوه‌نیوز؛ «تدبیری» برای یک «بی‌تدبیری» شهرداری زیراب

پرینت
نگاهی بر متن ارسالی شهرداری زیراب بر علیه گزارش سایت سوادکوه‌نیوز؛

«تدبیری» برای یک «بی‌تدبیری» شهرداری زیراب

بازگشت مستاجر خانه مسکونی متعلق به شهرداری زیراب برای چند‌ماه به منزل سابق، تدبیری برای یک بی‌تدبیری شهرداری زیراب محسوب می‌شود.

1-ماده 23 قانون مطبوعات، عدم وجود افترا در جوابیه را یکی از شرط‌های درج جوابیه می‌داند و با‌توجه به اینکه در متن شهرداری زیراب ” از دست دادن منافع خود” را عامل تهیه گزارش دانسته که افترا به سایت محسوب می‌شود که ضرورت درج جوابیه را بی‌اثر می‌کند ولی برای تنویر افکار عمومی جهت قضاوت، لطف سایت خبری تحلیلی اخبار‌سوادکوه(سوادکوه‌نیوز) بر شهرداری زیراب و درج نوشته آنان تعلق می‌گیرد.

(مدیر مسئول محترم سایت  خبری سوادکوه نیوز

با سلام

احتراما در خصوص مقاله منتشره آن سایت وزین در مورخه 16 فروردین 1397 نسبت به درج پاسخ این شهرداری با همان فونت و در همان صفحه اول با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات اقدام فرمائید. بدیهی است حق پیگیری قانونی موارد مندرج در آن مقاله علیه آن سایت و نویسنده مقاله برای این شهرداری محفوظ خواهد بود.

در این مطلب خبر کذبی مبنی بر فوت همکار شهرداری در حین انجام وظیفه درج شده است که بدینوسیله این خبر تکذیب می شود . آقای بهمن اللهی قادی در هنگام فوت در بیمارستانی در شهر بابل در حال انجام وظیفه نبوده بلکه به مدت بیش از یک هفته بیمار بوده و ضمنا برگه مرخصی نیز اخذ ننموده است .اعلام خبری از سایت وزین سوادکوه نیوز بدون اخذ اطلاعات کافی از اداره متبوع کارمند مرحوم صرفا جهت برانگیختن حس ترحم مخاطب و تشویش اذهان عمومی شایسته بنظر نمی رسد.

در تیتر مطلب  نویسنده مقاله که خود مدیر مسئول سایت نیز می باشد متاسفانه شهرداری زیراب را به بی تدبیری متهم می کند در حالیکه معمولا نتیجه گیری در پایان مقالات صورت گرفته و این امر بعهده مخاطب گذاشته می شود. نویسنده محترم متاسفانه غرض ورزیهای شخصی و از دست دادن منافع خود را ملاک درج مطالبی قرار داده که فی الواقع با کمی کنکاش قابل بررسی از نظر صحت و سقم مطالب بوده است.

این مطلب به مقاومت ساکنین منزل اشاره نموده در حالیکه فرزند پسر و ارشد خانم اللهی در محل حضور داشته و هیچ گونه مقاومتی نداشته است و حاضر به تمکین بوده است .

تذکر این نکته جالب توجه است که نتیجه گیری عجیبی در مطلب در خصوص اجرای قانون وجود دارد که ضرر اجتماعی اجرای آن را بیشتر از فواید آن دانسته است حال آنکه قانون قراردادی اجتماعی است و خود حافظ منافع جمعی .اجرای قانون از نظر نویسنده بی تدبیری دانسته شده در حالیکه عدم اجرای آن تدبیر فرض می گردد.

نویسنده به حمایتهای زیاد مردمی اشاره داشته ولی به ماخذ و منبع این موضوع اشاره ای ندارد چه اینکه در رصد از حتی شبکه های مجازی نیز حمایتهای مردمی تاکنون دیده نشده است و کسی مدعی حمایت از امر خلاف قانون خانم اللهی نبوده است.

ایشان  گرچه اطلاعات کافی از نحوه تعامل شهرداری با نامبرده داشته ، به سابقه سه ساله سکونت خانم اللهی بعد از فوت مرحوم اللهی و سابقه بیش از ده ساله سکونت این خانواده در واحد مسکونی سازمانی اشاره ای نداشته و صرفا به ادعای مطالباتی پرداخته که سرجمع با توجه به حکم دادگاه حدود هشت میلیون تومان می باشد که ما بین 5 نفر از وراث مرحوم اللهی شامل همسر ، فرزندان و مادر مرحوم مشترک است که با توجه به قانون ارث حق السهم خانم اللهی چیزی  کمتر از یک میلیون تومان می گردد و مابقی مطالبات با توجه به دستورات اجرای احکام شعب یک و دو سوادکوه در توقیف دادگستری می باشد.

نویسنده به سابقه سه ماهه اخذ دستور تخلیه از سوی شهرداری و هشت بار مراجعه حضوری به منزل سازمانی و عدم اجرای حکم در شب بیست و هشتم اسفند اشاره ای نداشته در حالیکه  می توانسته با کمی تحقیق از موضوع اطلاع حاصل کند و بجای نوشتن مقاله ای ترحم برانگیز به ارائه راهکار قانونی با حفظ حقوق عمومی بپردازد چه اینکه منزل سازمانی یک سازمان متعلق به همه همکارانی است که به نحوی امکان بهره برداری از مسکن مناسب را ندارند و در سنوات گذشته نیز به ترتیب مورد استفاده همکاران شهرداری قرار گرفته و تاکنون چنین برخوردی آن هم از سوی کسی که خود نسبت مستقیم اداری با شهرداری ندارد سابقه نداشته است.

در پایان متذکر می گردد اقدامات قانونی شهرداری زیراب در چند ماهه اخیر در خصوص برگرداندن اموال بیت المال در اختیار افراد و ادارات دیگر متاسفانه مورد طعنه و انتقاد عده ای قرارگرفته که چه بسا از این رهگذر سود می برند. اما شورای اسلامی شهر و شهرداری زیراب مصمم است با برخورد با هر نهاد یا فردی که به نحوی در سفره اموال مردم دستی دارد به بازگشت اموال عمومی کمک نماید و در این راه از هیچ شانتاژ و تبلیغات سوء هراسی ندارد و تنها و تنها خود را پاسخگو به مردم فهیم و شهروندان زیرابی می داند.

شهرداری زیراب)

2-«فوت همکار شهرداری در هنگام وظیفه» به عنوان خبر کذب بیان شده است.

*ماده 69 ‌آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، تعریف فوت فرد استخدام‌شده به علت حادثه ناشی از کار یا در حین انجام وظیفه را بر عهده سازمان بازنشستگی کشور می‌داند و ماده 60 قانون تامین اجتماعی هم حوادث ناشی از کار را حوادث در حین وظیفه در محل‌کار یا معالجات درمانی و …ذکر کرده است و در بند 8 ماده 2 قانون تامین اجتماعی هم حادثه را اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای تعریف کرد و این متن شهرداری زیراب که همکار انان در شهرداری زیراب« …در هنگام فوت در بیمارستانی در شهر بابل در حال انجام وظیفه نبوده بلکه به مدت بیش از یک هفته بیمار بوده و ضمنا برگه مرخصی نیز اخذ ننموده است » و داشتن برگه مرخصی با حالت بیماری و اینکه «در حال انجام وظیفه نبود» هم شاید مزاح این متن شهرداری زیراب برای خواننده بوده باشد.

3«بیان نتیجه‌گیری در پایان مقالات» که در نوشته شهرداری زیراب درج‌شد ما را به یاد تحقیق‌های دانشگاهی می‌اندازد که هر مقاله ای دارای موضوع، فهرست، مقدمه، چکیده،پیشینه تحقیق، فرضیه، تحلیل موضوع و نتیجه‌گیری است و البته پاسخ‌دهنده محترم باید به این موضوع ابتدایی توجه کند که گزارش رسانه‌ای تفاوت اساسی با مقاله دانشگاهی دارد و تعجب‌برانگیز‌تر آنکه «نتیجه‌گیری را بر عهده مخاطب» تفسیر کرده است که این موضوع برای فعالیت رسانه‌ای در بخش گزارش قابل تفسیر نیست و ظاهرا پاسخ‎دهنده محترم در فضایی غیر‌رسانه‌ای از رسانه انتظار فعالیت دارد و تفاوت گزارش، یادداشت و خبر را از هم تفکیک نکرده است.

4-مرتبط دانستن «اجرای قانون با بی‌تدبیری» بیانگر عدم مطالعه دقیق گزارش و یا چشم‌بستن بر پیام روشن گزارش سایت سوادکوه‌نیوز است و این در حالی است که با صراحت در چند بخش گزارش از لزوم قانونمداری و احترام بر آن تاکید شد ولی کشانده‌شدن قضیه واحد مسکونی مورد‌نظر به تخلیه اسباب و اثاثیه در سایت مورد نظر به بی‌تدبیری معنا شد که مهلت 2 هفته ای با وساطت رئیس محترم شورای شهر و تصریح وی بر «بی‌تدبیری»و ورود فرماندار و مسولان استانی برای حل مناسب قضیه بیانکر «تدبیر یک بی‎تدبیری» بود.

5-متهم‌کردن نویسنده گزارش «وقتی رحم و تدبیر رنگ می‌بازد؛ رفتار دور از انتظار شهرداری زیراب نسبت به تخلیه اسباب و اثاثیه یک خانواده در زیراب+تصاویر» که با کد خبری 165254 مورخ 16 فروردین 1397 در سایت خبری تحلیلی اخبار سوادکوه(سوادکوه‌نیوز)’ درج شدبه …« از دست دادن منافع خود» یک موضوع حقوقی است که وکیل محترم سایت سوادکوه‌نیوز در حال نگارش متن شکایت از شهرداری زیراب به علت استفاده از این اصطلاح است تا دادگاه صالح در باره «افترا‌بودن یا نبودن آن»نظر‌دهد که به نظر می‌رسد به شکل ساده و روان این فرصت برای سایت به‌منظور پیگیری حقوقی فرام‌شد که بیانگر “بی” یا کم‌تجربگی نویسنده متن است و انتظار آن است که برای دفاع از حقوق شهر در برابر یک حکم، نوشته، تخریب، تصمیم و مصوبه با استفاده از نظرات جمیع کارشناسان اقدام شود و تجربه تلخ بدهی میلیاردی تخریب واحد‌های مسکونی بر اثر سیل سال‌های گذشته بر دوش شهرداری تکرار نشود ولی از طرف دیگر معتقدم شهردار محترم زیراب و اعضای 5 گانه شورای اسلامی شهر زیراب بر طبق تعریف خود برای کسب بهترین نتیجه‌ممکن برای توسعه شهر تلاش می‌کنند و از شخصیت اجتماعی، فرهنگی، خانوائگی، سیاسی و اقتصادی خود هزینه می‌کنند و انتقاد گاه و بی‎گاه سایت سوادکوه نیوز در مسیر رسالت‌های رسانه ای قرار‌دارد و تفاوت تعریف، برای دست‌یابی به توسعه شهر زیراب می تواند به تعاطی منطقی افکار برای دست‌یابی به نتایج مناسب تعریف‌شود و باید از «صفر و صد‌دیدن» و یا «سیاه و سفید‌دیدن» دوری کنیم که بین صفر تا 100 اعداد مختلف و بین سیاه تا سفید هم رنگ‌های مختلف وجود‌دارد.

6-آورده شد که «مقاومت ساکنین منزل اشاره نموده در حالیکه … در محل حضور داشته و هیچ گونه مقاومتی نداشته است و حاضر به تمکین بوده است» ایا نشستن در مقابل ماشین حامل اسباب اثاثیه برای حمل آن از واحد مسکونی، مقاومت محسوب نمی شود؟ و «مهلت برای ماندن در آن واحد مسکونی» و «تمکین» با هم متضاد نیستند؟

7-بیان شد که « حمایتهای مردمی تاکنون دیده نشده است » و البته شاید معنای «دیدن» از نظر نویسنده متن شهرداری با ما متفاوت باشد وگرنه هنگامی که 3 کلید واحد مسکونی برای این خانواده در نظر گرفته شد و در گروه های مختلف بر رفتار خشن تخلیه اسباب و اثاثیه انتقاد شد و در رسانه های استانی هم شاهد درج گزارش بودیم و البته مانند نویسنده متن سایت، بین اجرای قانون با تدبیر برای حل مشکل باید تفاوت قائل شد.

8-درباره مصمم بودن شهرداری و شورای شهر برای بازگرداندن بیت‌المال که در اختیار افراد و ادارات دیگر قرار‌دارد هم اشاره شد که البته باید اذعان کرد که شهرداری نمی‌تواند از طرف شورای شهر متنی را ارسال کند و از طرف دیگر تخلیه یک واحد مسکونی که در اختیار یک خانواده از همکاران سابق قرار داشت و بر طبق قانون باید تخلیه می‌شد ولی در یک گزارش سایت خبری بر نحوه رفتار و نحوه اجرای قانون انتقاد شد را اگر بازگرداندن بیت المال معنا کنیم، ترجمه پرمحتوایی نیست و البته پیشنهاد می‌شود تا شهرداری زیراب لیستی از اموال بیت المال که در دست افراد و ادارات و نهادهای دیگر قرار دارد را به افکار عمومی اعلام کند تا شاهد همکاری انان هم باشد.

متن نوشته شده شهرداری از نظر رسانه‌ای و حقوقی دارای مشکلات انشایی و محتوایی است ولی حساسیت شهرداری زیراب بر اخبار رسانه ها جای تقدیر دارد و البته در این باره باید آموزش‌هایی که شهردار محترم زیراب در بدو ورود به شهرداری زیراب مانند قول ورود 5 سرمایه‌گذار و…را بیان کرد، اجرایی کردد تا شاهد قدرتمند‌شدن متن‌های ارسالی و ارتقای آن به «جوابیه» باشیم تا حقوق مردم شهر زیر سوال نرود.

عمران اکبرنژاد –مدیر سایت خبری تحلیلی اخبار سوادکوه(سوادکوه‌نیوز)

اشتراک گذاری

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

982 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا شرکت یارس