بنرهایی برای بزرگ‌نمایی انجام وظیفه منتخبین و منتصبین/به قلم عبدا..(علی) شهمیر/

پرینت

01/سوال  از تحصیلکردگان ، متفکرین ، منصفین ، دنیا دیدگان ، پژوهشگران و…

آیا در دنیای علم  مدیریت و در ممالک پیشرفته ، اگر مدیری ، مسئولی ، نماینده ای ، وزیری ، وکیلی ، مقامی از بیت المال کشورش از خزانه کشورش ، از بودجه عمومی حقوق یا حق الزحمه می گیرد

مستقیم یا مستقیم از سوی مردم انتخاب یا انتصاب می شود تا امور شهرستانی ، ایالتی ، استانی و کشوری را برای رفاه مردم (در قبال دریافت از خزانه بیت المال) انجام دهد برای سرکشی به حوزه جغرافیایی محل خدمت یا برای افتتاحیه پروژه های معمولی که در شرح وظایف روتین و الزامی مسئولان آن کشور پیشرفته است، بنرهای رنگارنگ ، تبلیغات شور انگیز ، بزرگنمایی های …انجام می شود ؟((البته منطور جنبه خبری و اطلاع رسانی معمولی که جنبه بزرگنمایی و تبلیغاتی ندارد ، نیست))آیا در علم مدیریت زیبنده هست فقط در خصوص امور انجام یافته مانور …انجام شود و در خصوص کاستی ها ، تاخیرات و…اگر نقد یا سخنی به میان آید ، خدای نخواسته از سوی طرفداران … تخریب محسوب شود ؟

آیا در علم مدیریت ، معنا دارد؛ اگر به شکرانه پروردگار متعال ، کاری انجام شد ، لشگری از منصوبین و منتخبین و…جداول متعدد ترسیم کنند تا بگویند سهم عمده از اجرای فاز نخست تا فاینال از آن ماست ؟

اما در کاستی ها و نشیب ها وانمود کنند ، در شرح مسئولیت ما نیست ، یا بهانه های محیرالعقول بیاورند یا انگشت اتهام را بسوی دیگر روانه کنتد ؟؟؟!!!

قابل توجه ((بعضی از منتخبین و منتصبین در بعضی از نقاط ایران )) :

عزیزان جشن و بنر و شادی ، زمانی معنا دارد که مردم خودجوش مبادرت به چنین امری کنند

نه آنکه مثلا در نقطه ای از ایران کاری انجام شود و بنرهای رنگین با یک متن ، یک فونت ، یک کلیشه ، یک پس زمینه ، یک …در سراسر حوزه جغرافیایی آن دیار از ایران نصب شود

گویی پس از رؤیت بینندگان در نقاط مختلف ، چنین به نظر می رسد از یک جا و یک چاپخانه و یک توصیه کننده ارسال شده

انگار گاهی  برای وظیفه ای که حقوق دریافت می شود باید….در حالیکه وظیفه ای الزامی هست

البته در قبال کارهای خوب مردم خود ((بدون نمایش)) بلد هستند چگونه تشکر کنند

نگارنده یادداشت ، که نقطه نامعلوم از ایران عزیز و ممالک دیگر را در تمثیل گنجانده ((تا اذهان به جانب کسی از منصوبین و منتخبین موضع نگیرند))

بر این باور است ، ضمن تقدیر و تشکر از تک تک منتخبین ، منصوبین ، حقوق بگیران از بیت المال و …که در شرح وظایف سازمانی و در راستای رسالت …برای شهرها، شهرستانها، استانها و کشور تلاش می کنند بر پایی جشن ، بنر های رنگارنگ ،پیامک ها ، متون صفحات کانالهای تبلیغاتی ، سرود و…زمانی معنا می یابد که اگر قرار هست شغلی بصورت بدون آزمون به کسی تعلق گیرد ، تعهد و تخصص فرد بی پارتی بر رابطه توصیه های احتمالی …حاکم باشد زمانی از جشن ، بنر ، شادی رونمایی شود ؛ مه کارهایی بسیار بزرگ از جنس خودکفایی  ، از رنگ اشتغالزایی از طعم عمرانی ویژه ،بالاخص در :رعایت استاندارد خودروهای ملی ، خودکفایی در صنعت هواپیما سازیتولید مشتقات نفتی دارای کنترل کیفیت در وطن و…بصورت کامل دستیافتنی شود

همانند آنچه متخصصین وطنی در انرژی هسته ای ، صنایع بازدارنده موشکی ، مجتمع دانش بنیان رویان و…انجام داده اند ، خواستند و به موفقیت رسیدند بنر و …زمانی نصب شود که چرخه  کارخانجات متعدد تولیدی و صنعتی در اقصی نقاط ایران عزیز به چرخش در آید بنر و …زمانی نصب شود که جوان بر اثر بیکاری شرمنده زن و بچه و خانواده نباشد  بنر زمانی نصب شود که تولید کننده مصنوعات ، منسوجات ، محصولات باغی و کشاورزی دغدغه بازاریابی برای فروش نداشته باشد بنر و…زمانی نصب شود ………………..

امید آنکه تک تک ما ایرانیان برای جامه عمل پوشاندن واقعی به اقتصاد مقاومتی ، رفاه ، پیشرفت و توسعه ، اشتغالزایی ، رهایی از افیون خودکفایی یعنی اقتصاد تک محصولی نفت و….هر یک به سهم خود ، رسالتی ملی را بر خود واجب عینی بدانیم همچو انجام واجبات که منتظر هورا کشیدن کسی نیستیم ، کمک به توسعه را نیز از اوجب واجبات بدانیم در صدد هورا کشیدن ،کف و سوت کسی نباشیم.تلاش علمی و انقلابی را رسالت ملی بدانیم

از سیاه نمایی و یأس پرهیز کنیم و قدردان آندسته از کارهای خوب انجام شده توسط منصوبین و منتخبین باشیم  البته همواره در کمال ادب و احترام ، نقد منصفانه و شجاعانه  (( اگر در صلاحیتم باشد پیشنهاد  کارشناسانه))مطالبه گری منطقی و هوشمندانه زبان تشکر از تحولات خوب انجام شده

را جزئی از حقوق شهروندی خویش می دانیم.

02/متنی راانتشاردادندکه از محرومیت زدایی،ازکارهای انقلابی،صنعتی،  اشتغالزایی،خارج کردن کارخانجات توقیفی ازبانکها،ارتقائ وضعیت آموزش و پژوهش از ورزش،محیط زیست،زباله وپسماند،از سرمایه گذاران خارجی،معیشت،رفاه،از گردشگری،فعال کردن مدیران اجرایی.از …از …از…از….

✅در این 100 روز در مازندران نوشتند

تاسف خوردند در گذشته((باجدیت))توجه به این طومار بلندبالا نمیشده اما دراین 100 روزعنایت اساسی شد.

اما اینجانب همانطوریکه مخالف سیاه نمایی ازخدمات انجام شده هستم،منتقد بزرگنمایی نیز می باشم

✴️به نظر می رسد((بعضی)) موارد اشاره شده را(( شاید))دولت در(( 5 سال)) مدعی انجامش نباشد

✴️برایم جالب است،بدانم آقای اسلامی چطوردر 100 روزاین همه کار انجام داد؟؟؟ که اگر انجام داد،واقعأدستمریزاد،واقعأ خداقوت،

بدون شک هرکس بااصول تبلیغات آشناست

میداند بزرگنمایی زایدالوصف درتبلیغات خودضدتبلیغی مهیب است هردیدوبازدیدی هم بمعنای حل مشکلات نیست

به عنوان یک شهروند مازندرانی مایل هستم بجز دیدارهاوبازدیدهاوپیگیریهای آقای استاندار(انصافابسیاری از امورراانجام داد که متشکربابت پیگیریهای ایشان هستیم)

انتظار داریم بقیه مواردراباسندومدرک اطلاع رسانی نمایید

تامانیزبعنوان یک مازنی، دغدغه ای نداشته باشیم وهمچوشماخُرسندباشیم

لذابامواردزیادی ازآنچه دریادداشت مذکور،درج گردید،موافق هستم وردنمی کنم امابرای اطمینان بیشتر،فقط4مورد

✴️(پژوهش وآموزش.صنعت. اشتغالزایی.خدمات دارودرمانی)

ازچندین مواردراکه اشاره به انجام یا پیگیری یا…توسط استاتدارمحترم در متنی که حتی به پیگیری استانداردرتئاتر وموسیقی هم اشاره شد.بیشترمطلع شویم

سوالات:

✅باتوجه به اینکه فرمودیدارتقائ وضعیت آموزشی وپژوهش درمازندران

_اموری که باعث ارتقائ آموزش و پرورش دراین100روزشده کدام هستند؟

_اموری که باعث ارتقائ پژوهش وتولید مقالات علمی و…دراین100روزشده چیست؟

_اموری که دراین100روزباعث ارتقائ آموزش،دانشگاه،دانش،شده چیست؟

یاحداقل چندموردرادرقائم شهر،جویبارو سوادکوه میتوانیدنام ببرید؟که ما و تا جامعه علمی هم بیشترمطلع شویم

✅در مورد  اشتغالزایی هم که فرمودید

_آیا برای نساجی شماره(1) قائم شهر تحت سرپرستی شهرداری،نساجی شماره (2)که هرکدام احتمالابه بیش از70 هشتادمیلیاردتومان سرمایه،جهت نوسازی،ارتقای تولید،نوسازی تجهیزات و تکنولوژی،پرداخت بدهی،بدهی به تامین اجتماعی،تهیه مواد اولیه وسوله سازی احتمالی و…کاری اساسی(نه ازجنس مُسکن و شوک مقطعی)شده؟

_چندطرح درمازندران رانام ببریدکه در عرض100روزشروع،پیگیری وبه باردهی رسیده،مثلاآیا1000جوان دراین یکصد روزبصورت مستقیم جذب به کارشدند؟

✅در خصوص صنعت و بازگرداندن کارخانجات توقیفی از بانک هم اشاره فرمودید

_آیا در شهرکهای صنعتی شورمست،بشل، قائم شهر، هم کارخانجاتی از بحران رکود و ورشکستگی خارج شدند یا کمک شدند؟

_آیا در این 3 شهرک صنعتی سرمایه گذارانی شروع به راه اندازی و احداث کارخانجات جدید کردند؟

_آیا کارگران اخراجی ناشی از ورشکستگی کارخانجات شهرکهای یادشده ، بخشی از آن کارگران به کار بازگشتند؟

✅در خصوص اقدامات درمانی دارویی

آیادراین 100 روز فعالیتی به لحاظ تسریع درساخت وتجهیزساختمان جدید بیمارستان رازی،تجهیزات بیمارستانهای شهدازیراب.عزیزی جویبار.ولیعصر قائم شهر ،شده همچنین تجهیزداروخانه این بیمارستانهابه داروهای تخصصی،

که کمک کاردردرمان باشد،شده است؟

نمی دانم منظوراجرایی شدن برخی امور هم بوده یاخیر؟

اگرچنین باشدکه؛

یک کارخانه((نه))بلکه یک کارگاه معمولی رابخواهیم ازپی تاسقف بناکنیم چندین ماه طول می کشدحال تعمیرات و تجهیزبه دستگاه و…بماند

مگر آنکه پروژه هایی ازسالیان قبل، شروع شده ودراین100روز روبانش باقیچی جهت اشتغالزایی افتتاح شده باشد

لذابرخی امورنوشته شده و پیگیریهاو دیدارهادرست است

بعضی ازمتون نیزشایدبه نظربزرگنمایی باشدکه انشاا…چنین نباشد

امادریادداشت مدنظربابخش انتهایی که ابراز((امیدواری))کردیدوبابخش ((پیگیری))موافقم

امابه نظر می رسد برخی موارد قید شده بزرگنمایی باشد

حتی ازموسیقی،تئاتر،((ارتقائ امنیت))، کاهش مشکلات بانکی،جنگل،دریا، محیط زیست،حمل و نقل،دارو درمان، کشاورزی،دیداربافعالان سیاسی و…و…و…هم نوشتید

اگر چنین است واقعاشادمان هستیم

سوالات فوق الذکر فقط جنبه کسب اطلاعات در خصوص پیگیریهایااقدامات اجرایی جهت مطلع شدن دارد.

البته به یاد داشته باشیم هر پیگیری یا

هر دیدار یاهرسخنرانی یاهرهمایش یا هر …هم به معنای تضمین انجام امور نیست

درخصوص کارهای انجام شده،قدردان هستیم

به کاستی هاوکندی ها نقدداریم

عبدا..(علی)شهمیر شورمستی

اشتراک گذاری

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

982 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا شرکت یارس