ارزیابی افکار عمومی از شاخص‌های موفقیت یا عدم‌موفقیت؛ لزوم به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شورا‌ها و شهرداری‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی+17عکس‌

پرینت
ارزیابی افکار عمومی از شاخص‌های موفقیت یا عدم‌موفقیت؛ لزوم به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شورا‌ها و شهرداری‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی

تقویت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به عنوان راه سوم برای عدم رسانه‌ای‌بودن و قانون مصوب دسترسی آزاد به اطلاعات شورا‌ها و شهرداری‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی محسوب می‌شود.

تقویت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به عنوان راه سوم برای عدم رسانه‌ای‌بودن و قانون مصوب دسترسی آزاد به اطلاعات شورا‌ها و شهرداری‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی محسوب می‌شود.

به گزارش سایت خبری تحلیلی اخبار سوادکوه(سوادکوه‌نیوز) و خبرگزاری فارس از شهرستان سوادکوه، اول شهریور‌ماه با تحلیف شورا‌های اسلامی شهر‌های شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی شاهد نوع‌ نگاه جدید به مدیریت شهری بودیم که تغییر قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی اسلامی شهر‌ها بیانگر پیام‌هایی است که تغییر در رفتار‌های مدیریتی و تلاش برای توسعه برجسته‌تر شهر یکی از پیام‌های تغییرات گسترده در شورای اسلامی شهر‌های سوادکوه است.

* ارزیابی افکار عمومی از شاخص‌های موفقیت یا عدم‌موفقیت

ارزیابی افکار عمومی از مهمتر‌ین شاخص‌های موفقیت یا عدم‌موفقیت افراد یا گروه‌ها محسوب می‌شوند و نوع تعامل با آنان در این دیدگاه تأثیر گسترده‌ای دارد و البته سکوت در برابر افکار عمومی هم یکی از راه‌های مدیران انتخابی یا انتصابی است که البته در عصر انفجار اطلاعاتی چندان مناسب نیست.

شورا‌های شهر به عنوان نزدیک‌ترین نهاد با مردم همواره از ارکان مطالبه‌گری بود و مردم نیز از آنان انتظارات گسترده‌ای دارند و شهردار منتخب شورا‌ها به عنوان بالا‌تر‌ین مقام اجرایی شهر نیز در توسعه یا عدم‌توسعه شهر نقش کلیدی دارد.

سایت‌های اطلاع‌رسانی از شاخص‌هایی است که در میزان توجه شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها به افکار عمومی و لزوم پاسخ‌گویی و پیگیری مطالبات آنان نقش مهمی دارد که به‌روز‌بودن آن، وجود سایت‎های اطلاع‌رسانی مجزا برای شهرداری و شورای اسلامی، وجود بانک اطلاعاتی شهر، به‌روز‌‌بودن اطلاعات مرتبط با شهر، وجود اسناد مرتبط با سرمایه‌گذاری، معرفی واحد‌های شهرداری و وظایف آنان، اسامی و عکس‌ها و سال‌های فعالیت شهرداران و شورا‌های سابق، درج مصوبات شورای اسلامی شهر‌ها، آلبوم تصاویر جلسات، برنامه‌ها و جاذبه‌های شهر از شاخص‌های پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مناسب است.

*پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی سوادکوه و سوادکوه‌شمالی

با نگاهی بر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر‌های شیر‌گاه، زیراب، پل‌سفید و الاشت به نتایجی می‌رسیم که نیاز است در بخش‌هایی از آن شاهد تلاش و مدیریت توانمند‌مند‌تری باشیم و البته در بخش‌هایی از آن هم شاهد تلاش‌های قابل تقدیر هستیم.

شورا‎های اسلامی شیر‌گاه و پل‌سفید و الاشت و شهرداری الاشت دارای پایگاه اطلاع‌رسانی نیستند و فعالیت‌های شورا‌ی اسلامی و شهرداری شهر‌ پل‌سفید در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری پل‌سفید به آدرس polsefid.ir  و فعالیت‌های شورا‌ی اسلامی و شهرداری شهر‌ شیر‌گاه در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیر‌گاه به آدرس shahrdarishirgah.ir اطلاع‌رسانی می‌شود و تنها شورای اسلامی شهر زیراب دارای پایگاه اطلاع‌رسانی shorazirab.ir است و آدرس پایگاه اطلاع‌رسانی زیراب هم zirab.ir  است.

به‌روز‌رسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری‌های شیر‌گاه و پل‌سفید مربوط به مهر‌ماه امسال است ولی آخرین خبر در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری زیراب مربوط به مرداد‌ماه 1396 و آخرین خبر پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر زیراب هم مربوط به تیر‌ماه 1395 است و تنها تغییر پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر زیراب افزودن عکس 5 عضو شورای اسلامی دوره پنجم شهر زیراب در صفحه اول است ولی در صفحات داخلی شاهد حضور اسامی و تصاویر شورای قبل هستیم و عدم وجود اسامی یا تصاویر شورای دوره پنجم را در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیر‌گاه و شهرداری زیراب هم شاهد هستیم و در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر زیراب شاهد تصاویر و اسامی شورا‌های دوره اول تا چهارم هستیم که لازم است سایر پایگاه‌ها هم اقدام به درج اسامی و یا تصاویر شورا‌های قبل کنند.

هر‌چند آلبوم تصاویر و قالب سایت در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیراب دارای پایگاه اطلاع‌رسانی قابل تقدیر است ولی بیشتر اطلاعات پایه‌ای آنها مربوط به گذشته است که جمعیت سر‌شماری سال 1385 در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری زیراب نمونه‌ای از آن است.

در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر زیراب در بخش گزارش عملکرد و معرفی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاعاتی وجود ندارد و تنها به نصب عکسی از پارک جنگلی اکتفا شد.

بانک اطلاعات شهری و آدرس و شماره‌های تماس ادارات و نهاد‌های خدماتی و آموزشی پایگاه شهرداری پل‌سفید قابل تقدیر است و وجود عملکرد شهرداری و مصوبات شورای شهر هم از نکات قابل توجه دیگر در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری پل‌سفید هستیم و در پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیر‌گاه هم معرفی مستند طرح گردشگری قابل الگو‌گیری برای سایر شهرداری‌ها به نظر می‌رسد.

وجود اسامی و تاریخ مسؤولیت شهرداران گذشته از ابتدا ایجاد شهرداری در شهر زیراب و نیز وجود اسامی به همراه عکس شهرداران پل‌سفید که بعد از انقلاب مسؤلیت گرفتند که در پایگاه شهرداری این 2 شهر از نکات برجسته است و در پایگاه شهرداری شیر‌گاه هم شاهد وجود تصویر و مسؤلیت‌های شهردار سابق هستیم و نامی از شهرداران گذشته وجود ندارد.

معرفی همراه با تصاویر کارکنان شهرداری در پایگاه اطلاع‌رسانی 3 شهر مورد توجه است.

* تقویت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی؛ راه سوم برای عدم رسانه‌ای‌بودن و قانون مصوب دسترسی آزاد به اطلاعات شورا‌ها و شهرداری‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی

با توجه به اینکه شهرداران و سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر‌ها تمایل چندانی به رسانه‌ای‌بودن ندارند و از طرف دیگر قانون مصوب دسترسی آزاد به اطلاعات را هم در کشور داریم، پیشنهاد می‌شود تا شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی با تقویت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود و رفع نقایص آن، ضعف اطلاع‌رسانی‌ها و ارتباط مستمر و اثر‌گذار با رسانه‌ها را به نوعی جبران کنند و راه سومی را بر‌گزینند.

گزارش از عمران اکبرنژاد

اشتراک گذاری

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

952 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا شرکت یارس