آسیب شناسی احتمالی فرایند فعالیت مدیریت شهری/یادداشتی از عبدا…(علی) شهمیر شورمستی/

پرینت
آسیب شناسی احتمالی فرایند فعالیت مدیریت شهری/یادداشتی از عبدا…(علی) شهمیر شورمستی/

((شورا کارآمددرمسیرتحول آفرینی فراتر از امورتکراری و بوروکراسی شهرداری در قامت پارلمان شهری،قائل به تفکیک بین دیپلماسی و سیاست زدگی بر اصل های رنگ باخته نظارت،سیاست گذاری آینده نگر وخلق درآمدپایدار تاکید دارد/ سکوت قانون در خصوص نحوه سنجش دانش و تخصص نامزدین خسرانی زیانبار و کشاندن اختلاف درون سازمانی به بستر جامعه أسیبی التهاب آفرین))

عبدالله شهمیر

در حالیکه به آغاز فعالیت پنجمین دوره مدیریت شهری نزدیک می شویم ،با مرور پرونده 4 دوره فعالیت شورا در میابیم هرچند شورا جای حقوقی خود را بین مردم و سازمانها باز نموده که بسیاری ازامور ایشان مورد تایید و تقدیر است، اما هنوز با علامت سوالهایی نظیر محصور شدن در چارچوب شهرداری، فاصله از وظایف مدیریت شهری و رسالت های اصلی یعنی نظارت،سیاست گذاری ،درآمد پایدار، حتی انتخاب شهردارتوانمند ،نداشتن برنامه راهبردی با تعیین بازه زمانی روبرو هستند

البته با بررسی دقیق تر متوجه میشویم تعدادی از عزیزان مخصوصا منتخبین تازه راه یافته (بعضأ مسلط به قوانین حاکم بر اجزای مدیریت شهری نیستند) نظیر مقررات رایج در شهرداری و نا آشنایی با طرحهای تفصیلی و جامع و…

بدیهی است این نوشتاربه هیچ وجه نافی زحمات و تلاشهای اکثر اعضای شورا در ادوار مختلف نیست،اماچون محتوای متن مربوط به آسیب شناسی فعالیت شورایی هست ناگزیر مصادیقی عنوان میشود

براساس اصل 71 قانون اساسی به شرح وظایف شورا اشاره گردیده،اگر وظایف به درستی و امانتداری انجام شود بدون شک شاهد کمترین لغزش خواهیم بود

از جمله آسیب ها  در امور شورایی (متوقف شدن شورا در چارچوب امور شهرداریست) بگونه ای که در قلمرو بوروکراسی و ساختمان اداری شهرداری درجامی زنند، گویی در دل شهرداری قرار گرفته اند بجای آنکه شهرداری در ذیل ایشان قرار گیرد با این روش ،منزلت شورا را با دخالتهای پی در پی نظیر جذب نیرو ،معرفی پیمانکار ،عزل و نصب کارمندان و….تنزل می دهند ،حال آنکه شورانهاد موازیکار با شهرداری نیست و یا فقط تصمیم گیربرای منابع موجود شهرداری نیست بلکه با انتخاب شهردار توانمند و بهره گیری از مشارین صاحب نظر (ضمن غافل نبودن از اصول سیاستگذاری و نظارت) برای قلمرو شهری برنامه جامع نوینی تدوین و مشوق شهرداری برای تغییر در سیمای شهر و خروج از منابعی نظیرعوارض و…  اگر مصوبات شورا در امور بودجه ای  با شیوه های مختلف فقط از جیب مردم ، منابع موجود و تکراری شهرداری ختم شود بدون شک به کارآمدی و نوآوری آن شورا و شهردارش باید شک نمودکه از خلق منابع درآمدی جدید تحت عنوان درآمد پایدار بر حسب نیاز بازار غفلت نمودند حتی در مجموعه شهرداری اگر شهرداری خریدار آندسته از محصولاتی که خود میتواند تولید کننده باشد مانند آسفالت و مصالح مورد نیاز جدول آبهای سطحی و معابر و زیر ساختهای شهری که کاربرد زیادی دارند باز هم شامل صفت ضعف در کارآمدی میشود،

دیگر آفت وارده بر شورا (،پدیده سیاست زدگیست،) بر خلاف شعار مرسوم شورا را سیاسی نکنید ولی خود بخود شورا به سمت سیاست سوق میابد

دلیل بر مدعا همینکه ؛در کلان شهرها منتخبین ازلیست احزاب انتخاب میشوند،حتی درشهرهای متوسط نیز جریانات سیاسی در سبد آرای نامزدین مؤثر هستند،بسیاری ازنامزدین ترجیح میدهند درجرگه حمایتی سیاستمداران قرار گیرند با این اوصاف بعید است شورای برخاسته ازچنین مسیری،سیاسی نباشد. ایرادی هم بر این شکل( شورای سیاسی) وارد نیست.در مقابل  “شورای سیاست زده” نه تنها مفید نیست بلکه به حال جامعه مضر و بر کارکردشورا اثر منفی دارد،بخصوص شورای سیاست زده بعد از آغاز کار به دلیل قدرشناسی از جریانات حامی بخواهد، فقط وارد بازی احزاب سیاسی بشود و ملعبه سیاست ورزان شود.آنوقت دیگر  شورایی که سیاست زده و سیاسی کار است از رسالت خویش فاصله خواهد گرفت.قابل ذکر است نگارنده متن با شورای سیاست زده و سیاسی کار که بجای پرداختن به وظائف مشخص شده ،در سیطره سیاسیونِ سیاس قرارگیرد و صرفأ منفعت احزاب را بر منافع  شهروندان و توسعه شهر و…..مقدم بداند،مخالفت دارد.یقین هستند احزابی که علاوه بر فعالیت سیاسی برای اداره امور کلان و مدیریت شهری و… با سازو کار مدون و مترقی با حلقه مشورتی خبره وارد میدان میشوند  اتفاقا ضمن فعالیت حزبی که قطعا به منافع حزب و ارتقائ حزبیون نیز می اندیشند

در ورای اهداف حزبی یا برتر از آن همواره منافع مردم ،توسعه شهر و رفاه اجتماع را در نظرمی گیرند اگر بخواهیم سیاسی بودن شورا را نامناسب بدانیم با مرور موارد پیش گفته  و این موضوع که انتخابات در جوامع پیشرفته بر مبنای فعالیت حزبی و سیاسی هست که منتج به  پیشرفت و توسعه کشور میشود .لذا سیاسی یا حربی بودن به خودی خودمتناقض در پیشرفت تکنولوژی شهری نیست  از طرفی در تعاملات و روابط سیاسی شورا و مدیران میتوانند از مقامات بالادستی اعتبار و بودجه قابل توجه اخذ نمایند  ️یقین شورایی که زبان دیپلماسی را میداند و بر مبنایرسالت تعریف شده درقانون به قانونگذاری،نظارت،سیاست گذاری،تحول، نوآوری و …میپردازد برتر از شورای سیاست زده ای است که در راستای منافع سیاسیون گام بر میدارد.پس فعالیت سیاسی نافی کارآمدی شورا نیست، لیکن شورای سیاست زده مُخل توسعه است. یکی از اصلی ترین نکات قابل تأمل دیگر (سکوت قانون در خصوص صلاحیت تخصصی و دانش نامزدین هست)   در تعیین صلاحیت به پیشینه اخلاقی و سیاسی توجه میشودانتظار می رود قانونگذاران به تخصص و دانش نامزدین شورا همچو پیشینه افراد حساس باشند یا حداقل انتظار این است کلاسهای آموزشی و منابع مطالعاتی را برای عزیزان راه یافته مشخص نمایند ، آموزش برای هر شخص اصلی انکار ناپذیر هست( البته اگر تعمیم دهیم مشکلی ریشه ای هست شاید بعضی از نامزدین مجلس هم حتی نگاهی به قوانین برنامه ای کشور نکرده باشند)  اما بعلت خاموشی قانون در زمینه دانش و تخصص ، هرکسی میتواند بخود اجازه دهد تا بخت خویش را برای جلب اعتمادمردم بیازماید این موضوع در شهرهایی شدت میگیرد که (ملاک انتخاب وابستگی ایلی و طایفه ای باشد) حتی بسیاری از جریانات سیاسی نیز (شانس رای آوری را مقدم بر تخصص و توان افراد ) میدانند خرسندیم احزاب به سمتی در حرکت هستند که امیدمی رود استانداردها را رعایت کنند، با سکوت قانون در این بحث و در صورت ورود افرادیکه تهی ازتخصص و دانش لازم و کافی باشند تا زمانیکه اشراف پیدا کنند خسران جبران ناپذیری را تحمیل میکنند. واضح است (تعهد و تخصص دو بال برای تعالی می باشند) ،گاهی از طریق رسانه یا …خبری به ما می رسد در شورای فلان شهر عضو یا اعضایی بخاطر تخلف مالی یا…معلق از ادامه خدمت شدند، یا آنکه پروژه ای غیرضروری یا واحدی سازه ای و عمرانی با پایین ترین درجات استاندارد به بهره برداری رسید،در اینجا (فقدان سه واژه مبارک  تعهد،تخصص،نظارت ) معنا پیدا میکند . مشکل دیگری که در ارزیابی ها خودنمایی میکند (کم رنگ بودن نقش مدیریت شهری در هماهنگی با دیگر نهادها و سازمانهای مرتبط با مدیریت شهریست) به طریقی که جلسات مرتبط شکلی تشریفاتی بخود میگیرد در حالیکه پارلمان شهری بالاتر از حوزه شهرداری رسالت مهمی در امور فرهنگی و مذهبی،ورزشی ، رفاهی ،زیرساختهای شهری و…دارد مورد دیگری که میتوان بدان پرداخت علاقمندی اعضای شورا برای جایگاه رئیس یا نائب رئیس در شورای شهر هست و (کمتر به جایگاه شورای شهرستان توجه دارند) شاید شورای شهر در تعاملات بیشتر با مردم سروکار داشته باشد که همین امر حتی در رای آوری مجدد مفید به فایده میباشد به مناصب داخلی شورای شهر راضی تر هست تا شورای شهرستان، اما از یاد نبریم شورای شهرستان که از طریق انتخابات درون سازمانی شورای شهرها انجام میگیرد به دلائل متعدد حائز اهمیت ویژه ای هست  به سه مورد از دهها مورد از نقش شورا شهرستان اشاره میکنم در بخشهای گردشگری،صنعت و زیرساخت جاده ای تا حدود زیادی قلمرو موارد یاشده بیرون از حوزه شهری قرار دارد که در حیطه فعالیت شورای شهرستان هست و شورای شهرستان که با رای درون سازمانی شورای شهر انتخاب میشوند به لحاظ حقوقی میتوانند پیگر ارتقائ شهرکهای صنعتی و رایزنی باسرمایه گذاران و مقامات بالادستی برای خروج ازبحران کارخانجات،یکی از فاکتورهای مهم توسعه منبعث از  زیرساخت ها نظیر جاده ، شبکه های ارتباطی،آب،برق و گاز که شورای شهرستان میتواند در رایزنی با بدنه دولت و متصدیان اثر گذار دستگاههای مرتبط مفید به فایده باشد. نقد دیگری هم مطرح است در کمال ناباوری گاهی از سوی شورا شاهدیم که (بعضی از اختلافات داخلی شورا نظیر انتخاباب رییس شورا را به بستر جامعه میکشانند) یا در شهرستانهایی در شهرهای کوچکتر در برخی اوقات شاهدیم (اختلافات مرزی بین شهری و یا استقرار ادارات در کدامین شهر از شهرستان خودسوژه دیگری برای التهاب در اجتماع یا آسیب در شوراست). در حالیکه امورداخلی شورا درون سازمانی می بایدحل شود و اختلافات بین شهری با حفظ احترام متقابل و تعیین سانترال اداری در حد وسط یا عدالت در استقرارادارات یا استقلال ادارات در هر شهر یا….از مسیر و روالی که قانون طی نموده و مورد تاییدعقلا هست وگرنه کشاندن اختلاف بین مردم خود بحران محسوب میشود .

عدم شناخت فرایند خط مشی گذاری و تصمیم گیری و خدای نخواسته ( نداشتن ثبات در تصمیم گیری) نیز از سوی تعدای از دوستان مزید بر علت می باشد. (اقدامات پوپولیستی) ،عوام فریبی و برجسته کردن امور روزانه و وظیفه ای  در برابر دوربین و انظار مردم قرار گرفتن بجای پرداختن به امور راهبردی.

(محدود مواردی عدم شجاعت) باعث  پذیرش توصیه های دست های پشت پرده یا واژه دگران در مدیریت میشود

حتی شاید تعداد بسیار کمی جایگاه شورا را (لابیگری برای سکوی پرش) خویش در نظر گیرند مشکل دیگر (عدم بهره گیری از  تیم مشورتی تخصصی ) کارآمد و استفاده نکردن کافی از دانش مجموعه های تخصصی عمرانی و فرهنگی و …مانند نظام و کانون مهندسی ، خانه فرهنگ و….  در پایان  یادآور میشوم چون موضوع شناخت آسیبهای احتمالی  فعالیت پارلمان شهری بوده به مواردی اشاره نمودم ولی براین باورم بسیاری از نامزدین و اعضای شورا به رسالت خویش آشنا و پایبند هستند به هیچ وجه قصد کم رنگ جلوه دادن توان نامزدین و خدمات شورا نیست ،بلکه به کرار بابت خدمات تقدیر داریم.

عبدا..(علی)شهمیرشورمستی

اشتراک گذاری

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

953 مطلب نوشته است .

یک نظر در “آسیب شناسی احتمالی فرایند فعالیت مدیریت شهری/یادداشتی از عبدا…(علی) شهمیر شورمستی/”

  • ali در 28 مرداد, 1396, 12:19

    سلام بر آقای شهمیر عزیز .
    شورای شهر برای شهر همانند مجلس برای کشور هست . همانطور که کمیسیونهای مختلف برای مجلس ضروری هست برای شورای شهر هم لازم است اما با توجه به هزینه سرسام آور کمیسیونها بهترین راه استفاده از نوابغ و نخبگان شهر بصورت ان جی او. در کمیسیونهای شهری می باشد و مهمتر از همه در جریان بودن مردم از مراحل اقدامات شورا همانند مجلس که با پخش مستقیم جلسات مردم رو در جریان تصمیمات و سخنان نمایندگان می گذارد چه بسا شورا در خصوص مسایل مهم تصمیم می گیرد اما مردم از آن بی اطلاعند و حق نظر دهی ندارند که لازم است جلسات شورا برای شهروندان علنی باشد

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا شرکت یارس